Pracownia Architektoniczna SpaTa-Art

arch. Tadeusz A. Spasinski

ul. Braci Gierymskich 103, 65-140 Zielona Góra


tel. +48 601 72 67 89; +48 601 58 64 32

e-mail:architektura@spasinski.pl, ogrody@spasinski.pl